Galéria jar 2018

Bez Vás by náš festival taký úžasný nebol. Yoga spája, nás spojila. My sme do jeho organizácie dali celé srdce a vy ste nám ho niekoľkonásobne vrátili.

Namaste

MANA ° STAY jar 2018